Similar
Napleton Automotive Group owns and operates 40 retail automotive dealerships throughout the nation. Our group also has rental car facilities, body shops, and a real estate portfolio located throughout the nation. New car franchises include Hyundai, KIA, Honda, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Toyota, Infiniti, Porsche, Aston Martin, VW, Lexus and Acura. Napleton Automotive...